ПОРЦЕЛАНОВИ СНИМКИ

ЕЛИПСИ С БОРД И ЗЛАТЕН КАНТ ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

Размер                                           Черно бяла                                       Цветна

6/8

9/11

10/12

12/14

13/17

16/21

ЕЛИПСИ БЕЗ БОРД

ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

 Размер                                 Черно бяла                                        Цветна

7/8

9/11

. 9/12

11/15

12/14

13/18

14/18

15/20

17/21

18/24

21/26

ПРАВОЪГЪЛНИ С БОРД И ЗЛАТЕН КАНТ

ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

Размер                                Черно бяла                                         Цветна

9/12                                           
11/15
13/18

ПРАВОЪГЪЛНИ БЕЗ БОРД

ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

Размер                               Черно бяла                                           Цветна

9/12
11/15                                           
14/18

15/20
18/24
21/26

СЪРЦА БЕЗ БОРД

ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

Размер                               Черно бяла                                         Цветна

12/16
18/18

ГРАВЮРИ ВЪРХУ ГРАНИТ

Размер                               Черно бяла

15/20                                       200 лв.

20/26                                       250 лв.

30/40                                     300 лв.

ДРУГИ РАЗМЕРИ ПО ДОГОВАРЯНЕ