– Проектиране, изработване и монтаж на паметници
– Направа на порцеланови снимки, рисунки върху черен гранит, вази, кандила
– Рисуване на икони върху дърво и плат с темперни бои
– Живописни картини с маслени бои, акварели, дърворезби и други

Контакти:

гр.Самоков ул.“Асен Карастоянов“№45

Моб. тел.:+359 0878 563 801